Boletim Coronavírus em Vargem Bonita dia 28/12/2021