Boletim Coronavírus em Vargem Bonita dia 14/01/2022