Boletim Coronavírus em Vargem Bonita dia 16/01/2022