Boletim Coronavírus em Vargem Bonita dia 25/01/2022