Boletim Coronavírus em Vargem Bonita dia 24/02/2022