Boletim Coronavírus em Vargem Bonita dia 16/03/2022