Boletim Coronavírus em Vargem Bonita dia 18/03/2022