Boletim Coronavírus em Vargem Bonita dia 02/03/2022