Boletim Coronavírus em Vargem Bonita dia 15/01/2022